Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa

Konferensen visar på möjligheterna med återhämtning arbetssätt eller ledstjärna för att skapa en hållbar psykisk hälsa. Syftet med seminariet är att få kunskap och inspiration att arbeta med återhämtning som en central del inom vård och stöd samt i det mänskliga samtalet rörande psykisk ohälsa.

Målgrupper: Konferensen vänder sig till personer med intresse för ett återhämtningsinriktat arbetssätt; personal, brukare, föreningsaktiva, beslutsfattare, utbildare, utvecklare och inspiratörer som verkar inom psykisk hälsa-området

Innehåll:

Programmet som PDF

09.00 Välkommen
Conny Allaskog
, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll, inleder dagen.

09.10-9.45 Samtalets betydelse för hopp och återhämtning
Öppningsanförande som tar upp möjligheterna till återhämtning kopplat till det mänskliga mötet och att våga fråga om även det allra svåraste.
Ullakarin Nyberg
, psykiatriker, forskare och suicidpreventionsexpert.

PDF Presentation Ullakarin Nyberg – Återhämtning genom möten

09.45-09.55 Paus

09.55-10.20 Måleri som ett stöd i återhämtningen från psykisk ohälsa
Om måleriets betydelse i Cecilias återhämtningsprocess från ett svårt självskadebeteende.
Cecilia Ingard, universitetslärare och doktorand i socialt arbete på Högskolan i Gävle, aktiv konstnär och engagerad i brukarrörelsen.

PDF Presentation Cecilia Ingard – Konsten som en del i återhämtningsprocessen

10.20-10.45 Vad vet vi om återhämtning?
Ett forskarperspektiv på vikten av återhämtning och betydelsen av delaktighet.
Ulla-Karin Schön, socionom och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

PDF Presentation – Ulla-Karin Schön

10.45-11.00 Paus

11.00-11.30 Återhämtning med ett livslångt perspektiv
Återhämtning vid psykisk sjukdom är en individuell process som pågår ständigt – ett samtal om triggers, må-bra-knep, vändpunkter och kriser.
Åsa Höij
, Hjärnkollambassadör och Kjell Broström, ordförande för NSPH Stockholms län

PDF Presentation – Kjell och Åsa

11.30-11.55 SAMTAL: Hur skapar vi en mer återhämtningsriktad vård och omsorg?
Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen
Gertrud Magnusson, ordförande för YPOS, Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige
Mikael Malm, handläggare på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
Urban Markström, professor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet
Samtalsledare är Anki Sandberg, intressepolitiskt sakkunnig på NSPH

11.55-12.00 Avslutning