Välkommen att delta i en brukarträff – för dig som har erfarenhet av rättspsykiatrisk vård eller arbetar inom vården

Vårdas du inom rättspsykiatrisk öppenvård? Vill du dela med dig av dina erfarenheter, till exempel hur du tycker vården kan bli bättre? Eller arbetar du inom öppenvården och träffar patienter med erfarenhet av rättspsykiatri? Vi i projektet Inflytande i rättspsykiatrin och Svenska OCD-förbundet bjuder in dig till en en brukarträff som handlar om rättspsykiatri.

Träffen är till för personer som befinner sig i den rättspsykiatriska öppenvården samt personal inom den psykiatriska öppenvården. Träffen syftar till att utbyta erfarenheter och öka kunskapen kring rättspsykiatrisk vård. Träffen ger dig också möjlighet att träffa andra patienter, personal och personer från den lokala brukarrörelsen. Välkommen!

Ladda ner inbjudan: 

DALARNA inbjudan brukarträff_patienter_25 april 2022

DALARNA inbjudan brukarträff_personal_25 april 2022

NÄR: Måndag 25 april kl. kl. 13.00 – 16.00.
VAR: Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna. Skomakargatan 11, Borlänge.
HUR: Anmäl ditt intresse via den här länken, så kontaktar vi dig för mer
information. Du kan även ringa eller mejla Connie, se nedan.
Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

PROGRAM:
•Föreläsning: ”Jag har vårdats i rättspsykiatrin” av Sten Lundin, Hjärnkollambassadör

•Vilket stöd behövs efter vården? Diskussion

•Information om studiecirkeln ”Din egenmakt” – Connie don Marco, processledare NSPH
och Mariann Sjögren, Svenska OCD-förbundet

•Vad gör BISAM? – Therese Olsson, Brukarinflytandesamordnare

•Kort presentation av närliggande lokalföreningar samt mingel

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss:
Connie don Marco (processledare).
E-post: connie.donmarco@nsph.se.
Tel: 079-065 37 31.