Delta i en fokusgrupp för unga med erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

Vi söker dig som är mellan 18 och 28 år med egen erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård.

Träffen är två timmar lång och du får betalt för din tid. Under fokusgruppen kommer vi att ställa frågor om hur du upplevde den vård du fick, exempelvis möjligheten att få information, känna sig delaktig, bemötande, meningsfulla aktiviteter, miljö, tvångsåtgärder med mera. Syftet med gruppen är att samla in egna erfarenheter för att förbättra vården.

Fokusgruppen leds av Anki Sandberg på NSPH och någon till som är med och antecknar.
Du behöver inte säga ditt efternamn om du inte vill, och all information från fokusgruppen hålls anonym i våra anteckningar.
Anmälan och frågor jeanette.wornert@nsph.se tfn 076-242 49 42

Tid: tisdagen den 18/11 kl. 17.00 – 19.00 Kaffe & smörgås serveras vid 16:45
Plats: Tjurhornsgränd 6, 5 tr Johanneshov
T-bana Globen eller tvärbanan hållplats Linde.
Ersättning: Vi betalar resa och arvode (500 kr/timme)