DÖMD TILL VÅRD – VAD HÄNDE SEN?
– en föreläsning om rättspsykiatrisk vård

Sten Lundin. Fotograf: Caroline Andersson

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin bjuder in till en kostnadsfri föreläsning där Sten Lundin berättar om sina erfarenheter av rättspsykiatrisk vård och vad som hände när han skrevs ut.

Sten beskriver i sin föreläsning den emotionellt svåra uppväxten fram till när det en dag kraschade i ett suicidförsök, som ledde till rättspsykiatrisk vård och diagnosen bipolär sjukdom. Då kom vändningen, där han fick insikt i vad han behövde för att komma tillbaka starkare till ett välfungerande och meningsfullt liv. Medverkar gör också Emelie Lundin, projektledare i Inflytande i rättspsykiatrin som kommer berätta om projektet.

Den rättspsykiatriska vården gav mig en aha-upplevelse. Med bra vård och rehabilitering öppnas många nya dörrar.

Många som har vårdats inom rättspsykiatrin lever med känslor av skuld och skam och klarar inte av att berätta om sina erfarenheter. Genom Stens föreläsning vill vi öppna upp för samtal och visa att patienter inom rättspsykiatrin är helt vanliga människor som under situationer präglade av psykisk ohälsa har begått brott som de annars inte skulle begå.

VÄLKOMMEN!

TID: Tisdag 31 maj kl 13-15.
PLATS: Digitalt via Microsoft Teams
ANMÄLAN: För frågor och intresseanmälan kontakta Magnus Werner, Inflytandekoordinator Region Sörmland: magnus.werner@regionsormland.se

Ladda ner inbjudan:
Digital föreläsning rättspsykiatri_NSPH_region Sörmland 31 maj_ 2022