Projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet anordnar en digital föreläsning i samarbete med FMN Storstockholm och Stockholm Sydost rödakorskrets om när det kan vara svårt att kommunicera med sin närstående. Föreläser gör Vanja Holmgren.

Vanja Holmgren

När någon som står oss nära har ett beroende/psykisk ohälsa påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske du upplever att du har provat allt och att du inte når fram.

Föreläsningen kommer att belysa kommunikation inspirerat av olika metoder såsom MI, CRAFT och ACT men även utifrån att hitta en självmedkänsla i den ofta mycket svåra situationen som anhörig. Vanja kommer att ta upp olika exempel på när kommunikationen kan vara trasslig och hur vi kan hitta nya sätt att uttrycka oss som kan öppna upp för samtal.

Vanja Holmgren är samtalsterapeut och arbetar med stödsamtal på FMN Storstockholm för personer som har en närstående med beroendeproblematik. Hon arbetar också som anhörigstödjare i NSPHs projekt ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet”. Vanja har själv egen erfarenhet av att hennes två barn har haft beroende och psykisk ohälsa.

När
23 maj 18.00-20.00 inkl. paus och frågestund

Plats
Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan föreläsningen till dem som har anmält sig.

Anmäl dig här