Delat beslutsfattande vid SIP – att återföra SIP till sin originalidé

Boka in Forum UserInvolve 5 jun kl. 13.00-15.00. Forumet är digitalt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.

Inbjudan som PDF

I detta Forum UserInvolve är forskaren Katarina Grim inbjuden att berätta om vad som händer i UserInvolves delprojekt om Delat beslutsfattande vid SIP. Hon är docent vid institutionen för socialt arbete vid Karlstad universitet och projektledare för UserInvolves studie om delat beslutsfattande vid SIP.

Michelle Nilsson och Louise Kimby medverkar som reflektörer.

Michelle Nilsson är verksamhetsansvarig och ordförande för NSPH Skåne. Hon har nyligen genomfört en brukarenkät om SIP på uppdrag av Region Skåne.

Louise Kimby är utredare och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård på Socialstyrelsen. Louise arbetar på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på enheten för psykisk ohälsa, där hon bland annat projektleder ett regeringsuppdrag som berör personcentrering vid komplex psykiatrisk problematik.

Katarina Grim, Michelle Nilsson samt Louise Kimby

 

SCHEMA

Del 1: Presentation och reflekterande samtal
13.00: Välkomna (Mårten Jansson, NSPH och professor Petra Svedberg från Högskolan i Halmstad)
13.10: Katarina Grim ger en inblick i ett av forskningsprogrammet UserInvolves delprojekt om Delat
beslutsfattande vid SIP.
13.35: Reflekterande samtal mellan Michelle Nilsson, Louise Kimby och Katarina Grim.

13.50: Paus

Del 2: Diskussion 
14.00-15.00 Diskussion i mindre grupper, öppet för alla deltagare. Sedan avslutning i storgrupp

Anslut till forumet (länk öppnar Zoom)