Den 28 januari 2019 är det framtidskonferens i Stockholm för det arvsfondsfinansierade projektet PEER Support.

Så kan människor med egen erfarenhet av psykisk hälsa öka kvaliteten i vården!

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg, som ett komplement till övrig personal.

Peer support bidrar till att förbättra kvaliteten i psykiatri och socialtjänst, men stärker även utsatta gruppers inflytande och delaktighet. Det har, till exempel, visat sig att återhämtningsprocessen hos patienter/brukare på vårdavdelningar med peer supportrar påverkas positivt.

NSPH:s treåriga projekt PEER Support är en svensk modell, som bygger på samverkan mellan huvudmän och brukarrörelse –  nu är det dags att sammanfatta erfarenheterna.

På framtidskonferensen berättar vi om rekrytering, utbildning och implementering och stakar ut vägen framåt. Lyssna till engagerande berättelser från både peer supportrar, forskare och representanter för huvudmännen. Peer support är här för att stanna!

Material från konferensen:
Vad är peer support? (PDF)
Vad säger forskningen? David Rosenberg och Elisabeth Argentzell (PDF)
Vad tillför peer support? Christer Johansson presentation (PDF)

Program för dagen (kan komma att justeras):

Kl. 8.00 – 9.10
Registrering. Kaffe och smörgås.

Kl. 9.15 – 9.30
Inledning.
Moderator: Urban Markström. Inledning plus presentation av dagens schema.

Kl. 9.30 – 10.30
Vad är peer support?
NSPH presenterar en svensk modell för peer support som bygger på samverkan mellan huvudmän och brukarrörelse. Kjell Broström, Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg.

KL 10.30 – 11.00
Bensträckare (kaffe finns!)

Kl. 11.00 – 11.45
Vad säger forskningen?
Presentationer av relevant forskning och samtal kring forskningsläget.
Elisabeth Argentzell och David Rosenberg i samtal med Urban Markström.

11.45 – 12.45
Lunch i Bruces röda matsal (en våning ner från konferenslokalen).

12.45 – 14.00
Vad tillför peer support?
Erfarenheter från brukare, peer supportrar, personal och Team från verksamheter i Stockholms stad och Västra Götalandsregionen.

14.00 – 14.30
Kaffepaus.

14.30 – 15.45
Framtiden
NSPH erbjuder stöd vid utbildning och implementering.
Hur kan politiker, huvudmän, myndigheter och forskare stödja fortsatt utbyggnad?
Frågor från konferensdeltagarna besvaras.
Projektmedarbetare och inbjudna gäster.

15.45
Avslutning.