Dokumentation
– Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag den 20 oktober 2017 om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter.
Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Tid: 20 oktober 2017 kl. 10.00 – 16.00
Plats: Scandic Alvik, Bromma
Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Dokumentation från konferensen:

Anhörigprojektet – lärdomar, material och kunskap från tre års projektarbete
Ingrid Lindholm och Jenny Lindström, från NSPH:s Anhörigprojekt
Anhörigprojektet – presentation pdf (utan filmer)
Film – Vem hjälper den som hjälper?
Film – Pirjos berättelse: När det värsta händer

Film – Manifestation Mynttorget, Stockholm 10/10 2017
Film – Vem hjälper den som hjälper?

Nytt inspirationsmaterial
Eva Gustafsson, möjliggörare, Nka
Nka – Presentation pdf

Anhörigperspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Marie Adolfsson, utbildningsledare, Riksförbundet Attention
Attention utbildning – Presentation i pdf
Film – Mamman och hoppet om förståelse
Film – Pappan och alla kontakter

Stöd till den som står nära någon med en ätstörning
Fredrika Sandell, projektledare Närståendestöd, Frisk&Fri
Frisk & Fri – Presentation i pdf

Exempel på samverkan psykiatrianhöriga
Liselotte Risö-Bergerlind, nätverket Styrning och Ledning av Psykiatrin

Råd och konkreta tips till anhöriga som lever nära den som inte orkar leva
Ullakarin Nyberg, suicidexpert, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
Presentationen läggs upp inom kort

Hur går vi vidare?
Panelsamtal mellan representanter från SKL, Nka och NSPH och dess medlemsförbund
Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet
Anders Noreliusson, Anhörigprojektet
Mats Ewertzon, Nka
Mikael Malm, SKL