Vi vill ge dig möjligheten att få mer kunskap och nya tankar om din situation som anhörig,
skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta nya kontakter med andra
anhöriga.

Under ett dygn möter du olika perspektiv på anhörigskap och samsjuklighet – från den
anhörige, den närstående och anhörigstödjaren. Du ges utrymme att dela dina tankar och
erfarenheter i möten med andra anhöriga.

Vad delar vi i vårt anhörigskap – utsattheten, frustrationen, sorgen, vreden, drivet att förändra?
Hur hanterar vi känslor som behovet av återhämtning, flykt, avledning och kampvilja?

Tid: Fredag 17 mars 17.30 (fika från 17.00) – lördag 18 mars 15.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Tjärhovsgatan 6, Stockholm (T-bana Medborgarplatsen)
Pris: Själva deltagandet inkl. mat/fika är gratis. Eventuell resa och boende ingår för de som bor i Västmanland samt eventuellt fler som har behov/önskemål (se mer info nedan).
För vem: Vi välkomnar de anhöriga som deltar i vårt projekt, som har fått en personlig inbjudan.
Kontakt: jan.strom@nsph.se, 073-676 55 01

Ladda ner PROGRAM (pdf öppnas i ny flik)

Resa och boende
– Anhöriga som bor (eller har sin närstående) i Västmanland kan tack vare Arvsfonden erbjudas tågresa och övernattning, eftersom Region Västmanland är en av projektets två samarbetsregioner.

– Alla anhöriga som vi haft kontakt med från övriga landet är också välkomna och bjuds på själva deltagandet inkl. alla måltider. Vi har även möjlighet att bjuda på resa och övernattning för några av er som reser lång väg från andra delar av Sverige. Obs! Begränsat antal, först till kvarn!

Vad är samsjuklighet?
Med samsjuklighet menar vi psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. I Sverige lever drygt 16 000 människor med samsjuklighet varav 6 000 i Stockholms län. (SVT/Socialstyrelsen, 2018)

Välkommen!

NSPH driver projektet ”Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet”för att tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet skulle kunna förbättras.

Läs mer om projektet:
nsph.se/mas