Kunskapsdag om rättspsykiatri anordnades av NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin den 5 oktober 2021. Dagen syftade till att lyfta frågan om trygghet och säkerhet för personer berörda av sluten rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård.

Vi lyssnade till flera inbjudna gäster som behandlade frågor utifrån ett patientperspektiv – frågor som rör rättssäker behandling, rätten till information om viktiga beslut som rör ens vård, vårdskador, medicinering, kränkande bemötande eller behandling, med mera.

Arrangemanget webbsändes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och finns kvar för att kunna ses i efterhand. Via denna länk kan du se kunskapsdagen digitalt:

Se kunskapsdagen digitalt

Svar på era frågor!

Vi fick många frågor både muntligen och skriftligen under Kunskapsdagen – stort tack för ert engagemang! Eftersom alla frågor inte hann besvaras under dagen så har vi bett våra medverkande gäster att försöka besvara dessa i efterhand. Här är en sammanställning av frågorna och de svar vi fått till oss:

Q&A Kunskapsdag om rättspsykiatri 211005 (pdf)

Se presentationer att ladda ner nedan i anslutning till programmet!

UR PROGRAMMET:
”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter” 
Civil Rights Defenders presenterar sin kartläggning kring förekomsten av riktlinjer och rutiner för att hantera övergrepp och trakasserier inom svensk tvångsvård.
Medverkande: Annika Åkerberg (människorättsjurist, CRD).

”Safewards – att förebygga våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård” Ladda ner presentation (pdf)
Rättspsykiatrin i Region Örebro län berättar hur de arbetar med och forskar utifrån det brittiska programmet Safewards för att göra miljön inom heldygnsvården tryggare.
Medverkande: Veikko Pelto-Piri (medicine doktor och socionom, Region Örebro län och Örebro universitet).

Panelsamtal: ”Hur efterföljs mänskliga rättigheter inom rättspsykiatrin?”
Medverkande: Jenny Wetterling, Lejla Licina och Sten Lundin (samtliga egenerfarna av rättspsykiatrisk vård) samt Annika Åkerberg (människorättsjurist, CRD).

”Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri ska förbättras – men hur?” Ladda ner presenation (pdf)
Regeringen tillsatte tidigare i år en särskild utredning som ska titta närmare på hur rättssäkerheten och säkerheten i vården ska förbättras för patienter inom bl.a. rättspsykiatrin. Vad kan vara aktuellt att titta närmare på – och hur kan man identifiera vårdskador och kvalitetsbrister inom den psykiatriska vården?
Medverkande: Martin Färnsten (särskild utredare Socialdepartementet) och Charlotta
Brunner (chefsläkare vid psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR).

TID: Tisdag 5 oktober 2021 kl 13.00-16.15.
PLATS:
7A Posthuset (konferensrum Palmsalen), Vasagatan 28, Stockholm.

Dagen var kostnadsfri att delta i och öppen för alla intresserade.

INBJUDAN: Ladda ner INBJUDAN Kunskapsdag 5 okt 2021 (pdf)

PROGRAM: Ladda ner PROGRAM Kunskapsdag 5 okt 2021 (pdf)

Facebook-event

MEDVERKANDE GÄSTER:
Maria Sundström (verksamhetschef NSPH och riksförbundet Hjärnkoll)
Annika Åkerberg (människorättsjurist Civil Rights Defenders)
Veikko Pelto-Piri (medicine doktor och socionom, Region Örebro län och Örebro universitet)
Jenny Wetterling (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Lejla Licina (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Sten Lundin (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Martin Färnsten (särskild utredare Socialdepartementet)
Charlotta Brunner (chefsläkare vid psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR, Sveriges kommuner och regioner)

Emelie Lundin (projektledare NSPH Inflytande i rättspsykiatrin och moderator)


Information rörande Covid-19
Konferensen genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19.
Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.

Personuppgifter
Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.