Inflytande i rättspsykiatrin anordnar en kunskapsdag om rättspsykiatri som behandlar frågor som utifrån ett patientperspektiv rör inflytande och delaktighet – både när det gäller den rättspsykiatriska vården i stort och utvecklingen av verksamheterna. Men också inflytandet över den egna vården och dess insatser.

ARRANGÖR: NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin.
TID: Tisdag 11 oktober 2022 kl. 13.00-16.30.
PLATS: The Park Södra, Stockholm. Magnus Ladulåsgatan 1.
VEM: Vi bjuder in åhörare på plats under dagen.
Arrangemanget är också öppet digitalt för alla. Mer information kommer!

Vi hälsar alla varmt välkomna!

KONTAKT: Emelie Lundin (projektledare).
emelie.lundin@nsph.se eller 076-698 63 45.

KUNSKAPSDAG RÄTTSPSYKIATRI 11 OKTOBER 2022