Lansering av Handbok i brukarinflytande

Vi släppte vår nya bok under ett välbesökt webbinarium 4 maj.

 

Beställ vår handbok för att ta del av NSPH:s och Hjärnkolls samlade erfarenhet och kunskap om brukarinflytande!

Titta här: Se lanseringen i efterhand via vår Youtube-kanal

Handboken finns att beställa i vår webbutik!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Våra erfarenheter har nu samlats i Handbok i brukarinflytande och på webbinariet fick deltagarna veta mer om boken samt inspiration och konkreta råd i arbetet för ett ökat brukarinflytande.

Målet med handboken är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller anhöriga ska få tillfälle att utveckla verksamheten med brukarnas behov och egna erfarenheter i centrum. Samtidigt minskar stigmat och undermakten som ofta drabbar patienter och brukare.

Webbinariet sändes digitalt via Youtube.

Facebook-event

INBJUDAN och PROGRAM 4 maj 2022 (pdf)

INNEHÅLL:
I webbinariet bjöd vi på inspiration i form av bland annat en paneldialog med deltagare från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och NSPH, som förde samtal om hur framtidens psykiatri kan formas med brukarinflytande. Inledningstalare är Lise-Lotte Risö Bergerlind (teamledare Kunskapsstöd för psykisk hälsa på Västra Götalandsregionen och ordförande i Nationellt programområde psykisk hälsa).