Tack alla som kom på inspirationsdagen Morgondagens psykiatri!

Titta här: Se konferensen i efterhand via vår Youtube-kanal 

Den arrangerades av NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll med syftet att få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg. De senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande presenterades och tillsammans diskuterade vi hur  framtidens brukarinflytande bör utvecklas. Läs mer om hur dagen blev här

Dagen riktades till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt berörda politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa. Dessutom till aktiva inom Hjärnkoll och NSPH:s medlemsorganisationer och regionala nätverk.

Program med talarnas presentationer:

Program Morgondagens psykiatri som PDF

08.45 – 09.20     Registrering

09.20 – 09.30     Välkommen

09:30 – 10:10      Hållbart samhälle – hållbar hälsa
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030

10.10 – 10.30       Fika

10.30 – 11.20       Forskningens roll för hållbar brukarmedverkan
Urban Markström, professor Umeå universitet Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH
Här kan du läsa Urbans och Mårtens svar på de frågor som kom in under föredraget

11.30 – 12.30       Lunch

12.30 – 12.45       Kulturinslag: När stressen lägrar kroppen
Hjärnkoll-ambassadör Hannes Olsson framför musik och poesi från sin föreläsning om utmattningsdepression.

12.45 – 13.30       Alla måste med, men hur?
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKR, PDF presentation Ing-Marie

13.30  – 14.30     Brukarrörelsens metoder och verktyg – lärande exempel
Filippa Gagnér Jenneteg, NSPHiGsamt Christer Johansson, Enhetschef Psykosmottagningen Uddevalla, Region Västra Götaland, PDF presentation Filippa och Christer
Conny Allaskog och Michelle Nilsson, NSPH Skåne samt Katarina Andersen, inflytandestrateg, Region Skåne, PDF presentation Conny, Michelle och Katarina

14.30 – 14.50     Fika

14.50 – 15.25     Tillsammans för psykisk hälsa nu och i framtiden – panelsamtal
Anki Sandberg, Christer Johansson och Ing-Marie Wieselgren debatterar med Acko Ankarberg Johansson (kd) och Dag Larsson (s) från socialutskottet

15.25 – 15.30     Avslutning

 

Besökarnas känslor efter att deltagit i inspirationsdagen 15/11:

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om vad åhörarna tyckte under inspirationsdagen, med engagerade förslag på hur brukarinflytandet kan ökas:
Ta del av förslagen som kom in via Menti-deltagandet

Personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

 

                   

 

Dagens deltagare:
Acko Ankarberg Johansson. Riksdagsledamot för Kristdemokraterna (Jönköpings län). Sitter som ordförande i Socialutskottet och som suppleant i Socialförsäkringsutskottet. 2007 utsågs hon till utredare för ett direktiv om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen som ledde till LOV 2008:15 – lagen om valfrihetssystem.
Anki Sandberg (moderator). Ordförande för NSPH, respektive Riksförbundet Hjärnkoll. Innehar även ordförandeposten för Attention. Sitter i expertgruppen för samsjuklighetsutredningen och är invald i tillgänglighetsdelegationen.
Christer Johansson, enhetschef för Psykosmottagningen Uddevalla och Traumateamet. I grunden psykiatrisjuksköterska. Skriver även skönlitterära böcker.
Conny Allaskog, sitter i NSPH:s styrelse som ledamot för Shedo. Conny är också sekreterare i NSPH Skåne tillika samordnare för brukarrevisioner samt en av initiativtagarna till Återhämtningsguiden.
Dag Larsson. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna (Stockholms kommun). Sitter som ledamot i Socialutskottet och som suppleant i Socialförsäkringsutskottet. Har arbetat som mentalskötare och bland annat biträdande finansborgarråd respektive landstingsråd i Stockholms läns landsting, samt ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.
Filippa Gagnér Jenneteg. Arbetar på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) som utvecklingsledare för brukarinflytande och utbildningsansvarig för Peer Support. Hon arbetar med metodutveckling för ett ökat brukarinflytande.
Hannes Olsson, Hjärnkollsambassadör. Han framför texter ur sin föreläsning om utmattningsdepression: När stressen lägrar kroppen.
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR. Läkare och specialist i psykiatri. Medverkar återkommande i P1:s programserie Tankar för dagen.
Katarina Andersen, Katarina Andersen, inflytandestrateg på Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Pedagog, strateg, egenerfaren och närstående inom psykiatrin.
Urban Markström, professor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet som studerar olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Även biträdande ledare för CEPI och sitter i Fortes beredningsgrupp för social omsorg och socialt arbete.
Michelle Nilsson, ordförande för NSPH Skåne tillika metodutvecklare av, och verksamhetsledare för Patientforum.
Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH. Arbetar med att utveckla nya projektidéer, föreläsa om brukarinflytande och stödjer regionala föreningsnätverk i att hitta effektivare sätt att påverka och samarbeta med sina kommuner och regioner.
Gabriel Wikström. Utsedd till Nationell samordnare för Agenda 2030 av regeringen. Verksam som statsråd i socialdepartementet med ansvar för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor år 2014-2017.

.

.