Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg. Dagen ger en nulägesbeskrivning av brukarrörelsens allra senaste metoder och verktyg samt diskuterar framtidens brukarinflytande. Konferensen arrangeras av NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll och hålls i Stockholm 9 oktober.

Gör en icke-bindande intresseanmälan redan nu så återkommer vi med mer information om konferensen. Länk till intresseanmälan


Dagen vänder sig till
beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt berörda politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa. Dessutom föreningsaktiva inom NSPH:s medlemsorganisationer respektive regionala nätverk.

 

Medverkar under konferensen gör bland andra:


Gabriel Wikström
, Nationell samordnare för Agenda 2030

Acko Ankarberg Johansson (kd) respektive Dag Larsson (s) från socialutskottet

Urban Markström, professor Umeå universitet

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKR

Filippa Gagnér Jenneteg, NSPHiG och verksamhetsföreträdare Region Västra Götaland

Conny Allaskog och Michelle Nilsson, NSPH Skåne samt verksamhetsföreträdare Region Skåne

 

Information rörande Covid-19
Konferensen kommer att genomföras med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Läs mer på vår hemsida om de aktuella anpassningarna inför konferensen. Vår ambition är att så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer i riskgrupp som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen.

Personuppgifter
Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang: