Psykiatrisk vård utan tvång – vision eller möjlig verklighet?

NSPH bjöd den 23/11 in till ett webbinarium om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att minska. Vi vill belysa problematiken kring tvång – när patientens mående och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande sätt och där bristande rutiner, felaktigt bemötande och okunskap sätter käppar i hjulet.

Publikens medverkan under konferensen

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om  vilka åhörarna som deltog under dagen och deras erfarenheter. Här finns bland annat förslag på vad som ansågs viktigast för att minska förekomsten av tvång inom psykiatrisk vård och omsorg.

Ta del av av svaren i Menti från de deltagande

Deltagarnas känslor efter webbinariet

Om konferensen:
Vi anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett beslut om tvångsåtgärder, som brist på personal och utbildning, negativ kultur och förlegade arbetssätt. Vi vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således måste till för att skapa en vård utan tvång, byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.

Vi vänder oss till alla som vill arbeta för denna målsättning inklusive våra egna medlemsorganisationer och dess lokala föreningar.

Program:

13.00 – 13.10
Välkommen och introduktion
Moderator är Anki Sandberg, intressepolitisk sakkunnig hos NSPH.

13.10 – 13.40
Varför tvång? Om hjärnans relegering av rädsla, ångest, aggression och agiterat tillstånd
Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet, forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni samt styrelseledamot i schizofreniförbundet med flera organisationer.

Pdf presentation från Åsa Konradsson-Geuken

13.40 – 13.55 Paus

13.55 – 14.3o
Hur kan psykiatrisk behandling utan tvång utformas på ett rationellt och humant sett?! Erfarenheter från Norge.
Jon Johnsen, överläkare och med dr vid avdelningen Blakstad för akutpsykiatri, medlem av den Rettspsykiatriske kommisjon i Norge.

Pdf presentation från Jon Johnsen

14.3o – 15.00
Pågående nationellt arbete för att minska tvångsåtgärder
Medverkande:
Martin Färnsten, utredare, Socialdepartementet
Pdf presentation från Martin Färnsten

Louise Kimby, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Pdf presentation från Louise Kimby

Charlotte Nymberg, projektledare, Socialstyrelsen
Pdf presentation från Charlotte Nymberg

15.00 – 15.10       Paus

15.10-15.15
Reflektion
Inger Blennow
, ordförande för Sveriges Fontänhus Riksförbund

15.15 – 15.50
Panelsamtal kring hur vi skapar psykiatrisk vård utan tvång
Medverkande:
Acko Ankarberg (kd), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet
Karin Rågsjö (v), riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet
Mikael Malm, handläggare på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
Åsa Höij, Hjärnkollambassadör, styrelseledamot RSMH och Schizofreniförbundet

15.50- 16.00
Frågor och avslutning