En halvdagskonferens om äldres psykiska hälsa. Ta del av aktuell kunskap inom området, inspirerande exempel och konkreta verktyg för att kunna arbeta vidare. Kristina Båth, tidigare kanslichef för RSMH, leder oss genom förmiddagen.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och profession inom vård och omsorg, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa, men är öppen för alla med intresse för området.

Se konferensen i efterhand

Presentationer från konferensen

Ulrica Hörberg – Introduktion till området äldres psykiska hälsa och ålderism (PDF)

Zarah Melander – Presentation Se mig hela livet (PDF)

Program:

09.00

Välkomna och dagens program,  Kristina Båth, moderator 

Om projektet Åldras och må bra, Zarah Melander, projektledare NSPH

09.15

Introduktion till området äldres psykiska hälsa och ålderism, Ulrica Hörberg, professor Linneuniversitetet

09.45

Paus

09:55

Presentation av rapporten Se mig hela livet! – Om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga, Zarah Melander, projektledare NSPH

10:20

Representanter från brukarrörelsen och SKR reflekterar kring utvecklingsområden och förbättringsförslag

10:35

Filmvisning: Två generationer pratar om psykisk ohälsa

10:50

Paus

11.00

Arbetsmetoder och resultat från Åldras och må bra – att främja psykisk hälsa med små medel

  • Samtalsgrupper Åldras och må bra, Tillsammans med Päivi Hellberg, strateg Oxelösunds kommun
  • Lansering av fakta och arbetsboken Strategier för att åldras och må bra, Linnea Eriksson, kommunikatör projektet Åldras och må bra
  • Introduktionskurs Åldrande och psykisk ohälsa , Tillsammans med Magnus Werner, brukarinflytandekoordinator Region Sörmland

11:45

Avslutande ord från NSPH, Conny Allaskog, ordförande NSPH

12.00

Tack för idag!