INFLYTANDE I RÄTTSPSYKIATRIN ANORDNAR PANELSAMTAL I ALMEDALEN

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Kom och lyssna till personer som varit dömda till rättspsykiatrisk vård och som berättar om sina erfarenheter av vården – och tankar om resan mot återhämtning tillbaka ut i samhället igen.

Inflytande i rättspsykiatrin anordnar ett panelsamtal med deltagare från projektet som har egen erfarenhet av att ha tagit emot rättspsykiatrisk vård. Där berättar de om sin bakgrund, hur de hamnade i den rättspsykiatriska processen, hur de upplevt vården och vägen tillbaka till ett bättre liv idag.
Medverkande:
• Jenny Wetterling, Paneldeltagare med egen erfarenhet, NSPH (Inflytande i rättspsykiatrin).
• Sten Lundin, Paneldeltagare med egen erfarenhet, NSPH (Inflytande i rättspsykiatrin).
• Emelie Lundin, projektledare och moderator, NSPH (Inflytande i rättspsykiatrin).
Arrangör:
Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH) och Alla röster ska höras!