Seminarium i Almedalen i Psykisk Hälsa-huset

Ungdomar i åldrarna 16-19 år leder den 2 juli ett seminarium i Almedalen om sina erfarenheter från NSPH-projektet Växa och må bra. Det Arvsfondsfinansierade projektet handlar om hur man kan skapa och utveckla metoder för delaktighet och inflytande för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Ungdomarna utbildas i att få vara med och påverka, vilket är ett konkret exempel hur man kan möta de kommande kraven på ökande delaktighet som blir aktuella i och med att barnkonventionen träder i kraft nästa år.

Medverkande:

Freja, Malin,  Elin och Emma från Växa och må bra-projektet

Karin Engberg, projektledare för Växa och må bra-projektet

Ungdomarna berättar om sin roll i det uppskattade projektet, visar film och ger exempel på hur man kan involvera ungdomar och ta tillvara deras erfarenheter som experter. De berättar också om de uppmärksammade inspirationsmaterial som de tagit fram: “När livet kunde varit bättre” riktas till ungdomar och “Våga vara vuxen” vänder sig till vuxna och tar upp hur man kan bli bättre på att visa att man bryr sig om unga som mår dåligt. Båda skrifterna innehåller tips till målgrupperna och har arbetats fram utifrån ungdomars egna erfarenheter av ohälsa. Projektet har också tagit fram en kurs i inflytande för ungdomar: “Ta mig på allvar” som kan användas av verksamheter, skolor och myndigheter.

Läs mer om seminariet här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56831

Anmäl dig gärna till vårt FB-evenmang om du tror att du kommer och lyssnar!

#barnkonventionen #rättigheter#vård #skola #humanrights#vaxaochmabra #ungdomar#utveckling #barn #unga #delaktighet #inflytande#psykiatri#socialtjänst #elevhälsa #elever #umo #arvsfonden #almedalen #barnrättsperspektiv #ohälsa #psykiskhälsa