Hur gör vi för att arbeta med brukarinflytande? Vad finns det för metoder och verktyg? Vad ger det för effekt på verksamheten? Hur stärker arbetet brukare och patienter?

Den 10 maj 2023 kl. 10-16 arrangerandes NSPH:s Visa vägar. En kostnadsfri konferens där vi visar på möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg, och ger konkreta exempel på metoder och verktyg.

Bland gästerna fanns både representanter från brukarrörelsen och från verksamheter som arbetat med olika NSPH-metoder.

Se sändningen i efterhand (Youtube)
Presentationerna från Visa vägar 2023 (pdf)
Läs ett sammanfattande referat om konferensen


Konferensen för dig som vill förbättra verksamheter

Visa vägar är en konferens för dig som är intresserad av att förbättra verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin med hjälp av brukarinflytande, exempelvis:

 • beslutsfattare, tjänstepersoner och personal, som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv,
 • engagerade inom brukarrörelsen, som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg.

Inledningstal av socialtjänstministern

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall öppnar Visa vägar med ett inledningstal.

Bild: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet


Lansering av utbildning i brukarinflytande

Bli en av de första att ta del av NSPH:s nya webbutbildning i brukarinflytande. Utbildningen har som baserats på Handbok i brukarinflytande, och är anpassad för beslutsfattare och chefer, personal och brukare själva.


Frida Boisen avrundar konferensen

Föreläsaren, programledaren och författaren Frida Boisen, avslutar Visa vägar 2023 med en föreläsning om vikten av att våga prata om att vi inte mår bra.

Bild: Frida Boisen. Foto: Magnus Ragnvid/Bookmark förlag


Mingla med likasinnade

För dig som deltar på plats håller vi ett kortare mingel direkt efter konferensen, för att ge möjlighet att nätverka med andra som på olika sätt vill arbeta för starkare brukarinflytande. Begränsat antal platser!


 

Program Visa vägar 2023

10.00-10.10

 • Välkomna och intro – Maria Sundström, verksamhetschef NSPH, Conny Allaskog, ordförande NSPH

10.10-10.20

 • Inledningstal av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

10.20-10.45

 • Introduktion till området: Vad är brukarinflytande och varför är det viktigt – Katarina Grim, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet och ingår i forskarprogrammet User Involve

10.45-11.00

 • Samtal om arbetet i UserInvolve och vikten av att arbeta med brukarinflytande i forskning – Katarina Grim och Anneli Gustavsson NSPH, samordnare User Involve. Samtalet leds av Maria Sundström.

11:00-11.05

 • Kort film om vikten av delaktighet

11.05-11.20:   PAUS

11.20-11.40

 • Metoder för att nå ut till och stärka äldre med psykisk ohälsa  – Zarah Melander och Linnea Eriksson, NSPH

11.40-12.00

 • Metoder för att arbeta med inflytande inom rättspsykiatrin – Emelie Lundin, NSPH

12.00-13.00    LUNCHPAUS

13.00-13.20

 • Från vårdcentral till heldygnsvård – Återhämtningsguiden behövs överallt – Sanna Esaiasson och Linda Nordström, NSPH Skåne

13.20-13.40

 • Förbättrad återhämtning med Peer Support, en egenerfaren stödresurs  – Filippa Gagner Jenneteg och Sonny Wåhlstedt, NSPH Västra Götaland

13.40-14.00

 • Norrbotten – regionen som vågade satsa på brukarrörelsen – Conny Allaskog, NSPH och Helena Asklund, utvecklingsledare vid Norrbottens kommuner

14.00-14.15    KAFFEPAUS

14.15-14.40

 • Lansering av webbutbildning – Lovisa Lundqvist, NSPH

14.40-14.55

 • Framtidsspaning tillsammans med SKR: Vad är på gång framåt inom området? Hur går vi vidare? Vilka behov ser vi framåt? – Samtal mellan Conny Allaskog, NSPH och representant från SKR – leds av Maria Sundström

14.55-15:05    PAUS

15:05-15:50

 • Frida Boisen, avslutar Visa vägar 2023 med en föreläsning om vikten av att våga prata om att vi inte mår bra.

15.55-16.00

 • Avslut och tack för idag – Maria Sundström