När det kommer till vårdskador inom den rättspsykiatriska vården utgör de läkemedelsrelaterade skadorna en stor del. Det orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas, men även stora kostnader för samhället. Den 15 mars anordnade projektet Inflytande i rättspsykiatrin ett webbinarium om hur patientsäkerheten kan bli större inom rättspsykiatrin.

Större delen av rättspsykiatrins patienter behandlas med antipsykotiska läkemedel, oavsett om de har en psykosdiagnos eller inte. Det är också vanligt att en patient får flera antipsykotiska läkemedel, och äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom rättspsykiatrin än i andra delar av psykiatrin i stort. Detta har en tidigare undersökning från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) visat.

Hur ser det ut idag – och hur kan rättspsykiatrin förbättra både behandlande insatser och
patientsäkerheten genom att på allvar ta tag i denna fråga?

Arrangemanget går att se i efterhand via denna länk

PROGRAM:

Kl. 14.00-14.45 Att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården – med fokus på
rättspsykiatri
Medverkande: Charlotta Brunner (chefsläkare psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR).

Kl. 14.45-15.30 Ny forskning för bättre och tryggare läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrin
Medverkande: Peter Andiné (docent i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Kl. 15.30-15.50 Fikapaus

Kl. 15.50-16.30 Panelsamtal: ”Dags för konkreta förbättringar inom rättspsykiatrins kliniska
läkemedelshantering – vad krävs?”
Medverkande: Barbro Westerholm (ledamot av Socialutskottet, L), Ann-Christin Ahlberg (ledamot
av Socialutskottet, S), Pia Steensland (ledamot av Socialutskottet, KD) samt Philip Agnehoff
(psykiatrisjuksköterska, tidigare vid rättsmedicinalverket och egenerfaren i autism).
Moderator: Emelie Lundin (projektledare NSPH – Inflytande i rättspsykiatrin).