Som alltid uppmärksammar NSPH Världsdagen för psykisk hälsa i höst. Programmet är just nu under planering, men bland annat släpper NSPH en ny rapport om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga – i år med särskilt fokus på den ekonomiska situationen. Delar av dagen kommer också att webbsändas.

Mer info om programmet, plats och tid presenteras efter sommaren. Men boka in 10 oktober redan nu!