2018/16 – Asher Craig, Storbritannien 2018-10-04

Den brittiska politikern Asher Craig vill med initiativet Thrive Bristol få staden att lyfta psykisk hälsa-frågorna på ett nytt sätt, där hela samhället involveras. Hon menar att för att skapa…

Podcast
2017/38 – Bengt Vestling, Luleå 2017-10-26

Bengt Vestling, 64 år, har många strängar på sin lyra – sjöman, engagerad inom Attention och sedan längre aktiv Hjärnkollambassadör i norra Sverige. Han är en av organisationens nyutbildade äldreambassadörer,…

Podcast
 Synpunkter angående merkostnadsersättningen 2020-10-14

NSPH har lämnat synpunkter på Försäkringskassans uppdrag att åstadkomma en nationellt likformig tillämpning av merkostnadsersättning samt en effektivare handläggning. Försäkringskassan anger – som långsiktigt mål – att det ska vara…

Artikel