Bättre vård & omsorg

Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett…

Sida
”Oacceptabla brister hos Försäkringskassan” 2021-03-30

Nu behövs inte fler rapporter och utredningar utan politisk vilja att komma till rätta med problemen med felaktiga bedömningar inom Försäkringskassan. Bristerna urholkar förtroendet för myndigheten och välfärdssamhället, påpekar NSPH…

Artikel