Bättre vård & omsorg

Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett…

Sida
2017/02 – Anders Printz, Stockholm 2017-02-02

Ett samtal med regeringens förre psykiatrisamordnare Anders Printz, numera kanslichef på Vårdförbundet, om hur psykiatrin kan och bör utformas efter patienternas behov och utmaningarna i att utvärdera hur väl vården…

Episode
2017/08 – Ann Lund, Växjö 2017-03-09

Ann Lund har arbetat i socialtjänst och psykiatri, ute i verksamheterna, i förvaltningen och med utvecklingsfrågor på nationell nivå. Hon har funderat mycket på vad som är bra – och…

Episode
2017/09 – Britta Åkerlund, Sollentuna 2017-03-16

Britta Åkerlund är chef på vuxenavdelningen på socialtjänsten i Sollentuna kommun. Sedan flera år har de satsat på att förbättra inflytandet från brukare och anhöriga inom socialpsykiatrin. Det som har…

Episode
2017/12 – Conny Allaskog, Hässleholm 2017-03-30

Conny Allaskog, engagerad inom NSPH Skåne, dyker numera upp i alla möjliga brukarsammanhang. För närvarande leder han arbetet inom den banbrytande Utskrivningsguiden, ett projekt i Skåne för att ta fram…

Episode
2017/14 – Lars Stjernqvist, Norrköping 2017-04-06

Poddsamtalet med Norrköpings kommunordförande Lars Stjernqvist kretsar kring Norrköpings intressanta pionjärarbete med sociala investeringsfonder. Han var en av de drivande krafterna bakom att Norrköping rent praktiskt skulle börja bedriva socialtjänstarbete…

Episode
2017/15 – Sophie Werkö, Stockholm 2017-04-13

Sophie Werkö arbetar på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Här kan du höra hennes funderingar kring att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att…

Episode
2017/13 – Susanne Rolfner Suvanto, Stockholm 2017-03-31

Ett extralångt specialavsnitt av NSPH:s podd där den enskilde utredaren Susanne Rolfner Suvanto presenterar den rykande färska utredningen där hon lägger fram det efterlängtade förslaget till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen….

Episode