Bättre vård & omsorg

Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett…

Sida
Psykiatrisk vård utan tvång

Psykiatrisk vård utan tvång – vision eller möjlig verklighet? NSPH bjöd den 23/11 in till ett webbinarium om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att minska. Vi vill belysa…

Evenemang
Konferens om återhämtning väckte känslor 2021-10-14

Under den stora höstkonferensen ”Återhämtning: vägar till hälsa” lyftes möjligheterna med återhämtning upp. Det blev en dag med mycket känslor; hopp inför möjligheterna med återhämtning, motivation att skapa en bättre…

Artikel
2021/13 – Petter Falk om data och demokrati 2021-11-04

Petter Falk är statsvetare vid Karlstad universitet och studerar data och digitalisering ur ett demokratiperspektiv. Han funderar bland annat över vad brukarmedverkan innebär i en digitaliserad värld. Vems data anses…

Episode
Oacceptabelt för äldre vid psykisk ohälsa 2021-11-22

DEBATT Sverige ligger efter när det gäller upplevd tillgänglighet och tillgång till fast vårdkontakt, enligt internationell jämförelse. Det riskerar att drabba äldre personer med psykisk ohälsa extra hårt, skriver Nationell…

Artikel