Peer support

Inom projektet PEER Support utvecklade NSPH förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa…

Sida
Mätningar av kvalitet

När man vill genomföra förbättringar är det viktigt att följa utvecklingen för att se om man är på rätt väg. Genom att göra mätningar över tid får man information om…

Sida
Peer support – vad händer nu? 2019-03-06

I slutet av januari hölls framtidskonferensen för NSPH:s arvsfondsfinansierade projekt PEER Support. Efter tre år var det dags att knyta ihop säcken och blicka framåt. Nu stämmer vi av med…

Artikel
Framtidskonferens för peer support

Den 28 januari 2019 är det framtidskonferens i Stockholm för det arvsfondsfinansierade projektet PEER Support. Så kan människor med egen erfarenhet av psykisk hälsa öka kvaliteten i vården! Peer support…

Evenemang
WMHD 2017 – Du kan göra skillnad

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa Människor med psykisk sjukdom är en utsatt grupp när det gäller den…

Evenemang
En hållbar socialtjänst 2021-01-28

NSPH har lämnat ett yttrande över utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Läs hela NSPH:s yttrande här Avsikten med utredningen har varit att sammanställa förslag som tillsammans…

Artikel
Hallå där, Kjell Broström… 2018-10-17

Kjell Broström, projektledare …projektledare för det arvsfondsfinansierade Projektet PEER Support, ett projekt som håller framtidskonferens den 28 januari 2019. Projektet PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk…

Artikel