Förbättringsarbete med brukare och anhöriga

Under 2013 testade vi att bjuda in brukare, anhöriga och personal för att tillsammans arbeta med förbättringar. Vi bildade fyra team som arbetade med olika förbättringsområden. Deltagarna kom både från…

Sida
Likvärdighet i fokus på fullsatt seminarium 2018-05-04

Fortsatt bristande kunskaper om NPF, skolornas diskriminering av barn med diagnoser och växande förväntningar på att myndigheter NPF-anpassar sin tillgänglighet – debatten var livlig när NSPH tillsammans med SKL och…

Artikel
Har du erfarenhet av självvald/brukarstyrd inläggning?

NSPH har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att undersöka hur patienter och deras anhöriga upplever självvald/brukarstyrd inläggning. Beroende på vilken region patienten tillhör kan det också kallas egeninläggning eller frikort….

Sida
Patientrådet snabbinkallat rörande Corona 2020-04-01

Lena Hallengren, socialminister. Det ökade trycket på de ideella stödlinjerna, behovet av en Hjälplinje 2.0 samt de ideella organisationernas roll i att mota den ökande psykisk ohälsan under Coronakrisen. Det…

Artikel
Nytt projekt riktas mot rättspsykiatrin 2019-12-18

Nästa år drar NSPH i gång ett nytt, banbrytande utvecklingsprojekt riktat mot rättspsykiatrin. Arvsfonden har beviljat drygt 8,7 miljoner kronor till projektet Inflytande i rättspsykiatrin som syftar till att stärka…

Artikel