Visa vägar 2017

Visa Vägar till ökat inflytande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder den 10 maj in till konferensen Visa Vägar – om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa…

Evenemang
Förbättringsarbete med brukare och anhöriga

Under 2013 testade vi att bjuda in brukare, anhöriga och personal för att tillsammans arbeta med förbättringar. Vi bildade fyra team som arbetade med olika förbättringsområden. Deltagarna kom både från…

Sida
Likvärdighet i fokus på fullsatt seminarium 2018-05-04

Fortsatt bristande kunskaper om NPF, skolornas diskriminering av barn med diagnoser och växande förväntningar på att myndigheter NPF-anpassar sin tillgänglighet – debatten var livlig när NSPH tillsammans med SKL och…

Artikel
Patientrådet snabbinkallat rörande Corona 2020-04-01

Lena Hallengren, socialminister. Det ökade trycket på de ideella stödlinjerna, behovet av en Hjälplinje 2.0 samt de ideella organisationernas roll i att mota den ökande psykisk ohälsan under Coronakrisen. Det…

Artikel