Inspirationsdag om anhörigstöd

Tack alla som kom på inspirationsdagen för anhörigstöd! Den arrangerades av NSPH och Nka tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan. Dagen vände sig till personal inom kommunens anhörigstöd,…

Evenemang
Bättre vård & omsorg

Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett…

Sida