Samverkan i fokus under möte med socialministern 2020-01-17

Bristande sjukförsäkringssystem, nedläggningen av Hjälplinjen och reformering av missbruksvården var uppe till diskussion när de ideella organisationerna mötte socialminister Lena Hallengren. Den 16 januari träffade socialminister Lena Hallengren en rad…

Artikel
2017/12 – Conny Allaskog, Hässleholm 2017-03-30

Conny Allaskog, engagerad inom NSPH Skåne, dyker numera upp i alla möjliga brukarsammanhang. För närvarande leder han arbetet inom den banbrytande Utskrivningsguiden, ett projekt i Skåne för att ta fram…

Podcast
”Oacceptabla brister hos Försäkringskassan” 2021-03-30

Nu behövs inte fler rapporter och utredningar utan politisk vilja att komma till rätta med problemen med felaktiga bedömningar inom Försäkringskassan. Bristerna urholkar förtroendet för myndigheten och välfärdssamhället, påpekar NSPH…

Artikel
2019/21 – Ullakarin och Pelle om säker suicidprevention 2019-12-05

Psykiatrikern tillika suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg och Pelle Gustafson från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) berättar om sitt gemensamma engagemang för att förbättra det suicidpreventiva arbetet inom psykiatrin. Inom projektet Säker Suicidprevention…

Podcast
2018/16 – Asher Craig, Storbritannien 2018-10-04

Den brittiska politikern Asher Craig vill med initiativet Thrive Bristol få staden att lyfta psykisk hälsa-frågorna på ett nytt sätt, där hela samhället involveras. Hon menar att för att skapa…

Podcast
2017/02 – Anders Printz, Stockholm 2017-02-02

Ett samtal med regeringens förre psykiatrisamordnare Anders Printz, numera kanslichef på Vårdförbundet, om hur psykiatrin kan och bör utformas efter patienternas behov och utmaningarna i att utvärdera hur väl vården…

Podcast