När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds i vården och omsorgen och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja oss som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. Inflytandet kan ske på olika nivåer.

Individnivå: Handlar om hur den enskilde patienten, brukaren eller hens anhöriga får möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården eller omsorgen.

Verksamhetsnivå: Handlar om hur vården och omsorgen lyssnar på – och tar intryck av – vad olika målgrupper upplever ger kvalitet i olika verksamheter.

Systemnivå: Handlar om hur patienternas, brukarnas och de anhörigas företrädare – t.ex. NSPH-organisationernas representanter – bereds möjlighet att framföra sina samlade erfarenheter i dialog med beslutsfattare och medverka i analysen av olika faktaunderlag för skapa bättre förståelse för brukarnas behov och vårdens och omsorgens resultat.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.