Jag har egen erfarenhet av att vårdas med tvång i psykiatrin eller rättspsykiatrin

Det finns totalt sju olika enkäter. Svara gärna på den eller de enkäter som bäst överensstämmer med dina erfarenheter av tvångsvård som patient. Lycka till!

Enkäter för patienter som…

 

* Tvångsvård kan också bedrivas i öppenvård. Då formulerar vården ett antal villkor som patienten måste följa för att inte överföras till slutenvård igen. Det kan till exempel handla om att ta vissa mediciner, genomgå samtalsterapi, bo i ett anvisat boende eller undvika att ta droger.

**När man talar om psykiatrins tvångsåtgärder tänker man oftast på de mest fysiskt tvingande åtgärderna som fastspänning (bältning) eller tvångsmedicinering. Men även kroppsvisitation, beslagtagen mobiltelefon och det mer informella tvånget som sker när man tar en medicin eller genomgår en viss behandling mot sin vilja är också tvångsåtgärder.