När besked kom 2019 om att Nationella hjälplinjen skulle läggas ner startade NSPH uppropet #räddahjälplinjen. Trots högljudda protester lades hjälplinjen ner. På denna sida finns samlade röster om hjälplinjen och dess nedläggning.

Februari 2021: Nu föreslås en ny stödlinje

Glädjande nyheter: Folkhälsomyndigheten har nu lämnat en rapport till Socialdepartementet där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt – och anonymt – samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler.

Januari 2020: Hjälplinjen är nerlagd 

Trots kritik från såväl minister, politiker från alla politiska läger, läkare, personal, patienter och brukarorganisationer så stängdes den nationella Hjälplinjen ner den 1 januari 2020. Det är svårt att hitta NÅGON som aktivt förespråkar en nedläggning och de ansvariga som var inblandade i beslutet försöker skjuta över ansvaret på varandra. Vi kommer fortsätta arbeta för att det skapas förutsättningar för en långsiktig och stabil finansiering av en nationell stödlinje för psykisk ohälsa.

Tack till Hjälplinjens engagerade personal

Vi inom NSPH vill rikta ett stort TACK till de psykologer, kuratorer, socionomer och sjuksköterskor som varit anställda inom Hjälplinjen. Vi har fått en otrolig respons på vårt upprop #räddahjälplinjen. Av alla kommentarer som ni har skrivit i anslutning till uppropet så målas en tydlig bild upp av hur viktig Hjälplinjen har varit. En stor eloge till alla er som jobbat där under de snart 20 åren som Hjälplinjen har existerat. Ni har gjort skillnad! Er samlade kompetens kring rådgivning och vidare hänvisning är en värdefull kunskap som vi alla i allmänhet, och Inera AB i synnerhet, nu förlorar.

Om kampanjen “Rädda Hjälplinjen!”

NSPH med våra 13 medlemsorganisationer finner det oacceptabelt att den nationella Hjälplinjen läggs ner. Hjälplinjen, som etablerades i början av 2000-talet på initiativ av oss brukarorganisationer, är den etablerade stödfunktion som människor hänvisas till när de behöver tillfälligt stöd vid psykisk kris. Hundratals samhällsaktörer – vårdgivare, myndigheter, kommuner, massmedia, skolor, företag, ideella organisationer och religiösa samfund – hänvisar till Hjälplinjen när de kontaktas av personer som mår psykiskt dåligt och akut behöver stöd.

Efter nedläggningen kommer hjälpsökande istället att hänvisas till befintliga vårdcentraler, psykakuter och BUP. Med längre köer, försämrad tillgänglighet och ökade samhällskostnader som följd.

Sverige behöver en nationell stödlinje för människor i kris.
Allt annat är ovärdigt ett välfärdsland!

Vi försöker därmed på olika sätt skapa ökad medvetenhet om konsekvenserna av nedläggningen och påverka våra politiska beslutsfattare – genom debattartiklar, kontakter med  media (se nyhetsspalten intill), direktkontakt med politiker och inte minst genom uppropet #räddahjälplinjen.