Du är nu anmäld till NSPH:s konferens Inspirationsdag om anhörigstöd 2020 den 13 november 2020.

Information om konferensen läggs löpande upp på vår evenemangssida:
https://nsph.se/evenemang/inspirationsdag-om-anhorigstod-2020/

Mer information får du längre fram om praktiska detaljer rörande konferensen. Den kommer genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19.

Har du några frågor så kontakta oss på  info@nsph.se.

Varmt välkommen!