Lokalt Forum i Malmö

Lokalt Forum i Malmö är ett öppet nätverk för alla brukarföreningar inom området psykiatri som har verksamhet i Malmö.

Vi har inga stadgar och inga medlemmar. Det står alla brukarföreningar fritt att skicka representanter till våra möten utan att behöva göra någon föranmälan. Beslut tas i konsensus.

Hemsida: Lokalt Forum i Malmö

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/Lokalt-Forum-i-Malm%C3%B6-227888157543218/ 

Målet med Forumet är:

 • Att motverka nedvärdering och utanförskap (så kallad stigmatisering).
 • Att öka rätten till medbestämmande över sin egen vård och rehabilitering.
 • Att verka för ett bättre bemötande.
 • Att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan organisationer.
 • Att påverka politikernas intresse för människor med psykisk ohälsa.

Verksamhet:

Forumet arbetar för att förverkliga de uppsatta målen. Genom Lokalt Forum kan organisationerna lättare påverka och göra det bättre för människor med psykisk ohälsa. Nedan ges exempel på sammanhang där Lokalt Forum är representerade. Utöver detta deltar vi löpande i kurser, konferenser och seminarier allt eftersom de dyker upp.

 • Världsdagen
 • Styrgruppen för Personligt Ombud
 • Funktionshinderrådet
 • Dialogverkstan
 • Brukarrådet
 • Styrgruppen för ACT teamet
 • Regionala inflytanderådet
 • Prioprojektet NSPH
 • Ett nystartat projekt om arbetsmarknadsinriktad arbetsrehabilitering IPS (individual placement support) skall pågå i två år.