NSPH-podden firar sin ettårsdag genom att samtala med allas vår Fredrik Gothnier, en av landets mest erfarna brukarrevisorer. Han har genomfört närmare tjugotalet brukarrevisioner – där egenerfarna går in som som externa kvalitetsgranskare inom psykiatrin. Han har under de senaste tre åren arbetat som teamledare inom NSPH:s arvsfondsfinansierade Brukarrevisionsprojekt.

-När vi kommer in utifrån som opartiska granskare så märker vi att vi lättare får fram mer utförliga och sanningsenliga svar. Utöver den kritik som kommer fram så får vi även en bild av vad patienterna tycker funderar bra, vilket personalen ofta inte tänker på själva, säger Fredrik Gothnier.

Hans övergripande intryck är att majoriteten av patienterna är nöjda med psykiatrin, vilket ger en kompletterande bild till den ofta ganska kritiska debatten om de psykiatriska verksamheterna.

I ett samtal med Mårten Jansson reflekterar Fredrik Gothnier även över hur det är att betrakta psykiatrin som sitt hem och sin vardag. Och vad händer när man bestämmer sig för att lämna den?