-Killar och tjejer som träffas för att det är kul, utan krav på prestation. Varken på de idrottande barnen, eller på föräldrarna. Det vill jag se mer av!

Det konstaterar Lena Lindahl på Riksförbundet Attention som leder projektet Idrott för alla. Målet med projektet är att göra föreningslivet mer tillgängligt för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

Barn med NPF hamnar alltför ofta mellan stolarna när idrottsverksamhet planeras och det är vanligt att de kliver av betydligt tidigare jämför med andra barn på grund av de känner att de inte klarar av de höga prestationskraven.
-Idrottsledarna vill försöka få fler av barnen att stanna kvar inom idrottsverksamheten och frågar efter verktyg för att kunna möta upp behoven, säger Lena Lindahl.