-Om vi inte låter patienter, brukare och anhöriga själva bestämma vad som är viktigt, så kommer vi leta efter fel saker. Det konstaterar Kerstin Evelius, som är regeringens särskilda samordnare på psykiatriområdet, i ett samtal med Mårten Jansson om kvalitet, uppföljning och vårdutveckling. Annat som låg högt uppe på samtalslistan var behovet av specialister för multidiagnossjuka, patientorienterade vårdsystem samt mer kliniknära forskning.

-Kvalitén på vården avgörs av de patienter du träffar varje dag. Som vårdgivare kan du ha gjort allt enligt handboken, men kan samtidigt ha misslyckats med att göra det som var rätt för mig som patient.

Kerstin Evelius beskrivning av vårdsystemets fokusområden i nuläget

 

Kerstin Evelius idealbild av vårdsystemets fokusområden