Specialanpassade hälsoappar i mobilen kan bli ett värdefullt verktyg för att hantera psykisk sjukdom. Kim Hultgren har djupdykt i detta snabbt växande teknikområde och har tagit fram designriktlinjer för mobilapplikationer anpassade för personer med bipolär diagnos. Under sina studier i ”user experience design” vid högskolan i Skövde fick hon diagnosen bipolär sjukdom – vilket ledde till att hon började reflektera över sitt eget mående och vilket slags stöd hon behöver för att lära känna sig själv och hitta strategier för att må bra.

-Appar kan vara ett sätt att få bättre koll på hur jag mår och vad som fungerar som triggers eller gör att jag mår bättre. Rätt utformade blir de ett sätt att analysera sitt mående och kunna se mönster – vilket kan vara till stöd för att kunna hantera bipolär sjukdom, säger Kim Hultgren.

Hon pekar på att de appar som finns idag har brister – de känns inte helt färdiga. Därav behovet av designriktlinjer – som Kim nu har tagit fram i samarbete med personer med bipolär diagnos. Resultatet finns att läsa i exjobbet ”Hur mår jag egentligen” som anses vara så nyskapande att det belönats med ett mångfaldstipendium.