NSPH:s projekt Växa och må bra har en redaktionsgrupp med ungdomar som bland annat intervjuat jämnåriga om hur det är att söka hjälp för psykisk ohälsa. Resultatet av deras engagerade arbete kan höras i detta podd där de som intervjuats får komma till tals.
-När man väl har tagit det första steget finns det otroligt mycket resurser. Det finns hjälp att få, säger en tjej som intervjuats av ungdomsredaktionen.

I avsnittet hör ni också forskaren Katrin Häggström Westberg från högskolan i Halmstad som studerar varför det är så få unga som söker professionellt stöd när de mår psykiskt dåligt. Hon tror att en del av förklaringen till detta kan vara att det finns en okunskap om  psykisk ohälsa samt att ungdomarna inte vet vart de ska söka sig.
-Det finns ingen sammanhållen vårdkedja för de unga idag, utan de får leta sig fram själva. Det känns väldigt märkligt att de yngsta och minst erfarna ska få det ansvaret, säger Katrin Häggström Westberg.