Detta avsnitt bjuder på ett samtal om klasskillnader i hälsa, vikten av ett bemötande som gjuter hopp i patienten, samt tar upp normkritik och hur man undviker omedveten diskriminering i mötet med patienter.

-I de enorma tekniska framsteg som gjorts inom sjukvården glömde vi bort att det finns en människa mitt i allt detta. Överlevanden är större för patienter som vågar tro på och känna hopp om att må bättre, säger Margareta Kristensson, professor emeritus på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Hon har djupdykt i forskningen kring de (ökande) socioekonomiska skillnaderna i hälsa, där uppgivenhetsstress och bristen på tillit inför framtiden är några av de av psykosociala faktorer som bidrar till att utsatta samhällsgrupper har sämre möjligheter till överlevnad.

Enligt henne måste vi i större omfattning börja mäta och följa upp bemötande och upplevelsen av vården samt känslor av hopp och tillit. Självskattningar av den upplevda hälsan blir därmed en nyckelåtgärd för att skapa bättre sjukvård och mer jämlik hälsa.