Podden gräver denna gång in sig i religionspsykologi, existentiell hälsa och meningen med livet. Det filosofiska samtalet förs med forskaren Cecilia Melder från Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring sambandet mellan vår hälsa och i vilken grad vi känner hopp, meningsfullhet och sammanhang eller om vi får tillräckliga möjligheter att känna förundran.

-Hopp för framtiden och att känna mening med livet är otroligt grundläggande för oss människor. Det är kopplat till den motståndskraft (resiliens) som finns inom oss mot påfrestningar, säger Cecilia Melder, som önskar att vikten att känna hopp för att ha en bra hälsa skulle uppmärksammas mer politiskt.

I poddavsnittet hänvisas till samtalskort från Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland. Mer information om dessa finns här.