Ken Jue är initiativtagare till In Shape; ett program för att stärka den fysiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom. Och tack vare att In Shape genomförs tillsammans med olika aktörer, ute i samhället har det också fått till resultat att deltagarna stärker sin återhämtning och sociala välfärd. Läs mer om In Shape här: http://www.kenjue.com/inshape/