Den brittiska politikern Asher Craig vill med initiativet Thrive Bristol få staden att lyfta psykisk hälsa-frågorna på ett nytt sätt, där hela samhället involveras. Hon menar att för att skapa verklig förändring behövs politiska åtgärder inom psykisk hälsa-området som är förankrade bland medborgarna i samhället.
-Vi försöker nu mobilisera den offentliga sektorn, näringslivet och de ideella organisationerna  – de arbetar tillsammans på ett sätt som de inte gjort tidigare, säger Asher Craig, som besökte Stockholm i våras och deltog i det internationella ledarmötet IIMHL.
Tankarna inom Thrive kommer ursprungligen från New York.  Asher Craig åkte dit och blev imponerad av det breda upplägget och långsiktigheten i satsningen – att under minst tio år satsa på att minska den psykiska ohälsan genom att involvera en lång rad samhällsaktörer i arbetet. Hon fick stöd från den högsta politiska ledningen i staden och i början av året drog den tioåriga satsningen Thrive Bristol igång. Hör mer om hennes tankar om gräsrotsförankring i podden!

Bonus-lyssning: Inklippt i podden finns spoken poetry framfört av den konstnärliga plattformen Revolutionary Poetry. De uppträdde på IIMHL.