I detta avsnitt gör vi ett besök på Växjö Rättspsykiatri, som i samarbete med NSPH inlett ett spännande förändringsarbete. De vill försöka skapa en mer patientorienterad vård med fokus på delaktighet, trygghet och bemötande.

Växjö Rättspsykiatri har under de senaste 20 åren hamnat i det massmediala strålkastarljuset då den rättspsykiatriska vården återkommande kritiserats.  Dagens klinikledning försöker nu komma till rätta med problemen, och har låtit NSPH göra fokusgruppsintervjuer med både före detta patienter och patienter som är på väg att skrivas ut från kliniken. Bilden som målas av upp av deras berättelser är dyster – en kompakt kritik kring alltifrån medicinering och bristande utredningar till bemötande och känslor av maktlöshet. Men intervjuerna visar även på tydliga vägar till förändring och förbättring som ledningen nu tagit fasta på.

-Tänk vad mycket det finns att göra som inte kräver mer ekonomiska resurser, utan som handlar om sunt förnuft och hyfs, säger Tina Fogelklou, chef för Växjö Rättspsykiatri, i en reflektionen över resultatet av intervjuerna. I podden berättar hon mer om hur de numera ändrat sitt arbete utifrån den kritik och de synpunkter som kommit fram.

Förutom Tina deltar även Nina och Sebastian i podden, som tidigare tagit del av slutenvården på Växjö Rättspsykiatri och som medverkat i NSPH:s intervjuer.
(Nina är överst i poddbilden).