Det här avsnittet av podden handlar om hur det är att vara anhörig till någon som tagit sitt liv och hur man genom att söka stöd hos andra med liknande erfarenheter kan hitta en väg vidare.

-Efterlevande glöms ofta bort, trots att det är en väldigt stor grupp som blir drabbade av att någon i deras närhet tar sitt liv. Det finns inget givet stöd som samhället i stort erbjuder, vilket är väldigt olyckligt då efterlevande ingår i en riskgrupp att själva drabbas av psykisk ohälsa, säger Marcus Ericsson, som arbetar på Spes, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

Efter att hans pappa tog sitt liv fick Marcus hjälp av personer med liknande erfarenheter att och har sedan engagerat sig inom Spes, som erbjuder stöd genom samtalsgrupper.

Lyssna till Marcus tankar om hur den egna erfarenheten av psykisk ohälsa har gett honom en styrka att hjälpa andra efterlevande, och hur vill alla måste öva på att vara medmänniskor och våga fråga om vi märker att någon verkar må dåligt.