Conny Allaskog och Jessica Andersson berättar om NSPH Skånes arbete med att ta fram den nu så populära Återhämtningsguiden. Mer än hundra personer – patienter, brukare, anhöriga och forskare – har inom referensgrupper, remissrundor och pilottester bidragit till att utforma guiden som ska vara ett konkret stöd för den som behöver hjälp med återhämtning på grund av psykisk ohälsa.

-Det är viktigt att ha fokus på friskfaktorer och inre styrkor och jobba vidare med sina tankar om vem man är som person, vilket stöd som kan behövas och vad man har för drömmar i den egna hälsoresan, säger Jessica Andersson, projektledare för Återhämtningsguiden.

Det började som ett Arvsfondsprojekt, inspirerat av ett dansk initiativ som tagits fram för att ge stöd vid utskrivningen åt personer som varit inlagda inom heldygnsvård. När den svenska versionen började ta form, så insåg Jessica, Conny och deras kollegor på NSPH Skåne att det snarast var ett stöd som var inriktat på återhämtning i ett större sammanhang som behövdes. Den uppmärksamhet som Återhämtningsguiden rönt under hösten visade att de tänkte rätt – mer än 30 000 exemplar har nu spridits av guiden till verksamheter över hela Sverige. I podden berättar de mer om hur guiden blivit verklighet.