Beteendevetaren Thérèse Eriksson är känd som den som brutit ny mark i Sverige kring medvetenheten om PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, som möjlig vårdskada inom psykiatrin. Frågor om patientsäkerhet och vårdskador inom psykiatrin är fortfarande ett eftersatt område. Efter att tillsammans med Sofia Åkerman ha skrivit den uppmärksammade boken Slutstation rättspsyk om unga kvinnor med självskadebeteende som vårdas inom rättspsykiatrin väcktes intresse att titta närmare på vad den psykiatriska vården kan ge för kvarvarande effekter. Hon beskriver sina samtal med tidigare patienter om deras svåra erfarenheter från vården som en ögonöppnare – en källa till kunskap som är värdefull om man ska kunna vidareutveckla psykiatrin och ge de med PTSD rätt behandling.

-De allra flesta som beskriver sig drabbats av PTSD har inte fått någon diagnos. Det uppstår ett Moment 22. De har drabbats av sina skador inom psykiatrin – vart ska de då söka hjälp? Det leder till att vården inte får kännedom om dessa patienter, säger Thérèse Eriksson.

Hör henne berätta mer i podden om vårdens reaktioner på hennes undersökning och hur hon tycker att psykiatrin borde kunna inspireras av den somatiska vården när det gäller att följa upp och behandla vårdskador.

OBS: Om du har egna erfarenheter av det som tas upp i det här avsnittet får du gärna höra av dig till Thérèse. Du når henne via hennes hemsida: www.thereseeriksson.se, eller hennes facebooksida.