Heather Bullock från Ontario i Kanada är en av världens ledande forskare inom implementering. Hon har tittat närmare på hur man genomför förändringar inom vården. När hon besökte Stockholm i höstas tog Kafferast i kunskapsfabriken chansen att ta reda på mer om utmaningarna och strategierna för att genomföra förbättringar inom vård och omsorg.

-Det är obekvämt och kan kännas svårt att på egen hand pröva något nytt. Ofta så skjuts ansvaret för att genomföra beslutade åtgärder på vårdutförare som redan har fullt upp med den ordinarie verksamheten. Forskningen visar att om de får stöd av ett implementeringsteam ökar möjligheten rejält att de lyckas göra förändringar och på mycket kortare tid, säger Heather Bullock.

Hon konstaterar att politiker är ofta bra på att sätta mål, men har svårare att beskriva vad som ska till för att skapa konkreta resultat. Ofta underskattar de problemens komplexitet när det handlar om psykisk ohälsa, och att hela system kan behöva förändras för att skapa verkliga förändringar.

Lyssna i podden till hennes resonemang kring vilka fem arbetsprinciper man verkar behöva utgå från för att skapa verklig förändring, inklusive de stödjande implementeringsteamen. #NSPHpodd #implementering #bättrevård #bättrepsykiatri

(Poddsamtalet sker på engelska)