I ett personligt samtal berättar Suzanne Osten om hur det var att växa upp med en mamma som led av schizofreni. Och hur den erfarenheten fungerat som en klangbotten för det konstnärliga arbetet som vuxen när hon skrivit böcker, gjort teater och film om utsatta barn – för barn.

Hon har genom åren oförtrutet utforskat hur teater, film och berättande kan hjälpa barn (och vuxna) att reflektera, vidga sin förståelse för andra och sätta ord på sina egna tankar och upplevelser.

På senare år har filmen Flickan, mamman och demonerna rönt stor uppmärksamhet och väckt en debatt om hur man samtalar med barn om psykisk ohälsa hos anhöriga. Tillsammans med Schizofreniförbundet reser Suzanne runt i landet – inom ramen för ett Arvsfondsprojekt – och föreläser för socialsekreterare, poliser, anhörigföreningar om filmens resonemang kring utsatta barn som lever med psykiska ohälsa i familjen. Men framför allt visar hon filmen för barn och unga, vilket har väckt en offentlig debatt.

-Vuxna pratar inte gärna med barn om döden och psykisk ohälsa. Men barn har ofta ett konkret och empatiskt perspektiv på vad som skulle kunna göras för ett barn och en mamma som mår dåligt. Det visar reaktionerna efter att de har sett filmen, säger Suzanne Osten.

Hör barns reflektioner över filmen.