Klyftorna i samhället har ökat – även när det gäller den psykiska hälsan.
-Det gör att regeringens utfästelse att de åtgärdbara hälsoklyftorna ska fås bort inom en generation kommer bli en utmaning att klara, säger Sara Fritzell på Folkhälsomyndigheten.
Hon är en av dem som vet allra mest i Sverige om hur skillnaderna i psykisk hälsa ser ut, då hon arbetat med rapporten ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige – hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?”. Det är den första kunskapssammanställningen i sitt slag, i vilken Folkhälsomyndigheten kartlagt de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.

Allra mest utsatta är (som vanligt) barn och unga. Socioekonomiskt utsatta barn har en sämre psykisk hälsa och större risk att utveckla allvarlig psykisk sjukdom i vuxen ålder. Bilden som statistiken och undersökningarna målar upp beskriver Sara Fritzell som upprörande.-Det är inte etiskt försvarbart att det finns skillnader i psykisk hälsa redan hos små barn, beroende på deras föräldrars socioekonomi, säger Sara Fritzell.

I poddavsnittet diskuteras även hälsoutvecklingen för personer med funktionsnedsättning samt hur skolan kan spela en viktig roll i att jämna ut de psykiska hälsoskillnaderna mellan unga.

#jämlikhälsa #psykiskohälsa #socioekonomi #elevhälsa #funktionsnedsättning #bättreskola #hälsoklyftor #agenda2030