Utredaren Anna Nergårdh gör ett återbesök i podden (intervjuad direkt efter att ha inledningstalat på Visa Vägar 2019). Hon har tidigare varit med i podden (avsnitt 2017/39) då Mårten Jansson tog henne på pulsen kring det då färska utredningsuppdraget Samordnad utveckling för god och nära vård: att lämna förslag på hur vården ska omstruktureras så att den blir mer patientfokuserad och bättre tar till vara patienters och anhörigas delaktighet.

Så vad här hänt under arbetets gång?! Anna Nergårdh har under utredningstiden kunnat se en allt större förståelse för att vårdens nuvarande organisation med 21 landsting inte är anpassat för dagens medborgare, utan att det finns ett behov av mer samordning på nationell nivå.

– Föråldrade strukturer uppmuntrar inte till ett förnuftigt sätt att agera. Även om man skulle vilja göra förändringar som leder till en mer personcentrerad vård stödjer inte systemet det sättet att arbeta, säger Anna Nergårdh som funderat mycket på hur man kan involvera alla yrkeskategorier inom vårdkedjan för att få till en bättre vård.

Ta del av ett samtal mellan henne och NSPH:s poddmakare Mårten Jansson om lämpliga sätt att utforma en vårdgaranti, hållbara arbetsmiljöer som ger tid för reflektion och kvalitetsutveckling, tillåtande lärandekulturer och förändringsprocesser som omfattar budgetstyrning. Kort sagt en mängd olika aspekter på vad som krävs för att genomföra den omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet som behöver genomföras för en god och nära vård.