Folkrörelsegurun Anders Pettersson har ägnat större delen av sitt liv åt att mobilisera människor inom den ideella sektorn. Som psykolog med inriktning på organisationsutveckling och tidigare folkhögskolerektor har han funderat mycket på vad föreningslivet behöver göra för att kunna verka utifrån hållbara demokratiska principer och samtidigt bli en kanal för all vilja, frustration och glöd som människor bär på.

-Människor idag har ett stort engagemang, men är ofta upptagna kvällstid och mer uppsplittrade på många olika frågor. Vi inom folkrörelsen måste fundera över vad vi kan erbjuda dem som vill vara aktiva så att det känns rimligt, säger Anders Pettersson, som arbetat med organisationsutveckling för såväl NSPH:s som Hjärnkolls räkning.

Han vill lyfta fram de digitala verktygens möjlighet att nå ut och bjuda in till medverkan även för den som har begränsat med tid för sitt engagemang. Att svara på en enkät och dela med sig av sina erfarenheter kan exempelvis ge möjlighet för personer att känna att de är en del av en folkrörelse även om de har svårt att engagera sig i någon större omfattning på grund av exempelvis en tuff familjesituation.

Samtalet kretsar vidare kring vikten av att komplettera fysiska möten och personliga samtal – samt att se studiecirklar som en möjlighet att fånga upp nya förmågor inom folkrörelser.