Ulrika Sandén lever med sviterna av en hjärntumör. Förutom att vara socionom och hjärntumöröverlevare är hon numera forskare inom designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Hon forskar på psykosocial cancerrehabilitering och studerar hur något sådant skulle kunna införas i svensk sjukvård. Och nu har hon startat en högskolekurs för patienter, anhöriga och personal: “Patentperspektiv och egenförmåga” , i syfte att stärka patienternas egenförmåga och få kursdeltagarna att förstå sina olika roller och erfarenheter.

-Jag saknade själv att bli utmanad som patient. Kursen ger dessutom anhöriga och vårdpersonal möjlighet att diskutera utifrån sina perspektiv, säger Ulrika Sandén.

Intresset för rehabilitering och hur vårt beteende påverkar vår syn på liv och död och vår förmåga att hantera sjukdomar väcktes när hon bodde på en ö i norra Norge. Människorna på ön har lärt sig att hantera kriser och katastrofer genom att inkludera varandra och se hjälpsamhet som en självklarhet. Öbornas förmåga till förnöjsamhet och beredvillighet att hjälpa märktes av på ett mycket konkret sätt när hon fick sitt cancerbesked. Hennes upplevelser i Nordnorge resulterade i en bok “Nuets förnöjsamhet” som beskriver de möjligheter som uppstår när gemenskap och hjälpsamhet står i centrum.